Wyszukiwarka

Dowiedz się więcej o ...

Przydatne informacje...

Relacje

Peru

Kontynent:Ameryka Południowa
Opis:Peru słynie na całym świecie z takich miejsc jak Machu Picchu, Miasta Cusco (dawna stolica państwa Inków) i Arequipa czy też słynnego Jeziora Titicaca...

PERU

(Republika Peru)

Stolica: Lima
Waluta: nowy sol (PEN); (w obiegu także dolar amerykański)
Języki urzędowe: hiszpański, keczua
Inne języki: ajmara

 

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE. Obywatele polscy udający się do Peru w celach turystycznych (pobyt do 90 dni) oraz podróżujący tranzytem są zwolnieni z obowiązku wizowego. Okres ważności paszportu przy wjeździe nie jest określony (zaleca się przynajmniej 6 miesięcy). Nie wymaga się określonej kwoty pieniędzy na pobyt. Obo­wiązuje opłata lotniskowa przy wylocie za granicę – ok. 31 USD od osoby, a w przypadku przelotów liniami we­wnętrznymi – ok. 6 USD.

 

PRZEPISY CELNE. Nie ma ograniczeń i regulacji prawnych dotyczących wwozu, wymiany i wywozu pieniędzy w kwocie mniejszej niż 10 tys. USD na osobę (większe kwoty lub ich równowartość, np. w papierach wartościowych, należy zadekla­rować podczas przekraczania granicy). Restrykcje celne nie od­bie­gają od powszechnie obowiązujących. Należy jednak zwrócić uwagę na przepisy dotyczące wywozu materiału roślinnego i zwie­rzęcego, których naruszanie podlega surowym karom. Wy­wóz wyrobów rzemiosła artystycznego i ludowego poddany jest kontroli. Zabronione jest wywożenie dóbr kultury o znacznej wartości, w szczególności archeologicznej, bez specjal­nych zezwo­leń. Przy zakupie wyrobów artystycznych imitujących wy­roby kultur prekolumbijskich należy zachować dowód zakupu (niektórzy rzemieślnicy stosują charakterystyczne oznaczenia swoich wyrobów).

 

PRZEPISY PRAWNE. Peru należy do krajów, w których działają mafie narkotykowe. Przemyt i posiadanie środków odurzających, a także handel nimi podlegają wysokim karom – od 8 do 25 lat pozbawienia wolności. W żadnym wypadku nie należy podejmować się przewożenia przez granicę przesyłek lub paczek z nieznaną zawartością lub pochodzących od nieznajomych osób.

 

MELDUNEK. Nie ma obowiązku meldunkowego. Funkcję mel­dunku spełnia wręczany na przejściach granicznych formularz wjaz­dowy, który należy bezwzględnie zwrócić przy wyjeździe (jego utrata podlega grzywnie i przedłuża odprawę na granicy).

 

UBEZPIECZENIE. Nie jest obowiązkowe, należy jednak pa­mię­tać, że w razie wypadku trze­ba pokryć wszelkie koszty medyczne. Polisy polskich towarzystw ubez­pieczeniowych są honorowane przez stronę peruwiańską, o ile są one uznawane między­narodowo.

 

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. W Peru dość powszechnie występuje żółtaczka typu A (pokarmowa). Zagrożenie chorobami tro­pikalnymi na wybrzeżu i w górach jest niewielkie. W tropikalnych regionach nizinnych na wschodzie i północy kraju (Loreto, Ucayali, Amazonas) występuje umiarkowane zagrożenie malarią i dengą. Szcze­pienia ochronne w zasadzie nie są wymagane. Służba zdrowia powiadamia o konieczności takich szczepień, jeśli pojawiają się symptomy epidemii, a podróżujący udają się na obszary zagrożone. Szcze­pień przeciw żółtej febrze można dokonać na miejscu (koszt ok. 15 USD), co najmniej na 10 dni przed udaniem się w rejony zagrożone chorobą. Szczepienie przeciw cholerze nie jest wymagane ze względu na małą skuteczność.

Podczas podróży w wyżej położone regiony Peru (np. do Cuzco, ok. 3400 m n.p.m.) u wielu osób występują objawy choroby wysokościowej (soroche): bóle głowy, brzucha czy torsje. Ustają one na ogół po mniej więcej jednej dobie, jednakże osoby cierpiące na choroby układu krążenia powinny skonsultować się z lekarzem przed podjęciem podróży w Andy. Sprawdzonym sposobem na złagodzenie efektu soroche jest przestrzeganie odpowiedniej die­ty (posiłki lekkostrawne, bez mięsa, mleka i alkoholu) w przed­dzień i w pierwszym dniu pobytu w rejonie wyso­ko­górskim.

Opieka medyczna jest ogólnie dostępna w większych ośrodkach miejskich. Koszt wizyty lekarskiej w klinikach o europejskim standardzie jest wyższy niż w Polsce i wynosi 50–100 USD. Doba w szpitalu lub klinice kosztuje od 50–100 USD wzwyż. Przy zakupie leków należy korzystać z dużych, markowych aptek, gdyż zdarzają się przypadki sprzedawania podrobionych produktów farmakolo­gicznych. Większość aptek nie żąda okazania recepty od lekarza nawet przy zakupie antybiotyków.

 

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Nie ma urzędowych ograniczeń, jednak wjeżdżając w rejony, w których dotychczas działają na niewielką skalę organizacje terrorystyczne oraz kartele kokainowe (de­partamenty San Martin – dolina rzeki Huallaga, oraz Ayacucho i Apurimac – dolina rzeki Ene), należy zachować szczególną ostrożność. Nie zaleca się wyjazdów w regiony ­graniczące z Kolumbią (wzdłuż rzeki Putumayo) oraz Ekwado­rem (Kordyliera Kondora). Należy liczyć się z możliwością blokad dróg na obszarach górskich i wiejskich, w wyniku czego pewne regiony mogą być okresowo odcięte od reszty kraju. Ważniejsze drogowe przejścia graniczne to Aguas Verdes i La Tina (Ekwador), Desaguadero i Kasani (Boliwia) oraz Tacna (Chile).

Komunikacja drogowa obsługiwana jest przez liczne przedsiębiorstwa auto­busowe. Zazwyczaj posiadają one własne terminale, często oddalone od siebie. Autokary należące do bardziej renomowanych firm, obsłu­gujące główne miasta na wybrzeżu oraz Puno, Cuzco i Arequipa, są w dobrym stanie technicznym. W mniejszych ośrodkach działają gorsze, mniej regularne linie, mające wysłu­żony, często zawodny tabor. W porze deszczowej (od listopada do kwietnia) w regionach górskich należy liczyć się z przerwami w komunikacji z uwagi na lawiny błotne.

Istnieją połączenia rzeczne obsługujące miasta na wschodzie kraju (np.: Pucallpa i Iquitos), skąd można udać się Amazonką do Brazylii (Tabatinga).

Okresowo działa kolej łącząca Limę z Huancayo (tzw. kolej Malinowskiego).

Peru ma dobrze rozwiniętą sieć lotnisk krajowych i linii lotni­czych obsługujących trasy wewnętrzne. Ze względu na utrudnienia komunikacyjne mogące wystąpić w trakcie podróży po Peru zaleca się zaplanowanie powrotu do Limy co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty planowanego powrotu do Polski. Jest to szczególnie istotne w przypadku posiadania biletu tzw. tanich przewoźników, którzy nie oferują możliwości zmiany terminu lotu ani zwrotu pieniędzy za bilet, niezależnie od okoliczności losowych.

 

BEZPIECZEŃSTWO. Zagrożenie przestępczością pospolitą jest duże. Należy uważać na kradzieże i napady połączone z kra­dzieżami, zwłaszcza w centrach turystycznych, na dwor­cach autobusowych, lotniskach i w środkach komunikacji miej­skiej. Zaleca się ostrożność przy wyborze środków komunikacji krajo­wej, szczególnie autobusów. Na trasie z lotniska do centrum Limy zaleca się korzystanie z taksówek firm oficjalnie uzna­nych przez władze lotniska i mających swoje stanowiska wewnątrz terminalu przylotów. Natomiast zdecydowanie odradza się ko­rzystanie z przy­padkowych taksówek odjeżdżających z po­stoju przed dwor­cem lotniczym.

Ważne dokumenty można zdeponować w sejfach hotelowych. Nie należy nosić przy sobie dużej ilości pieniędzy ani pasz­portu. Turyści powinni mieć przy sobie fotokopię paszportu, poświad­czaną bezpłatnie przez Ambasadę RP w Limie.

 

ŚWIĘTA. W Peru obchodzone są podstawowe święta katolickie. Dni wolne od pracy to: Nowy Rok, Wielki Czwartek (od południa) i Wielki Piątek, 29 czerwca – Piotra i Pawła, 28 i 29 lipca – Święto Narodowe Peru, 30 sierpnia – Dzień św. Róży z Limy, 8 paź­dziernika – rocznica bitwy pod Angamos, 8 grudnia – Dzień Matki Boskiej Niepokalanej, 24 grudnia – Wigilia Bożego Naro­dze­nia (od południa), 25 grudnia – Boże Narodzenie.

 

PRZYDATNE INFORMACJE:

• Urzędy czynne są w godzinach 9.00–13.00 i 14.00–17.00 (poniedziałek–piątek). Większość sklepów jest otwarta w go­dzinach 9.00–21.00. Czynne są również sklepy całodobowe.

• Akceptowane są karty kredytowe (np.: VISA, MasterCard, American Express).

Znaleziono 2 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Katalog miast

Katalog lotnisk

Dzięki współpracy z firmą WhyNotTravel sp. z o. o. sp. k., która jest Akredytowanym Agentem IATA, możemy zapewnić Państwu gwarancję usługi na najwyższym poziomie. Oferujemy sprzedaż biletów lotniczych, rezerwacje hoteli oraz ubezpieczenia podróży.

Why Not Fly IATA