Wyszukiwarka

Dowiedz się więcej o ...

Przydatne informacje...

Relacje

Łotwa

  • Łotwa - katalog państw - Why Not Fly
  • Łotwa - katalog państw - Why Not Fly
Kontynent:Europa
Opis:państwo położone w Europie Północnej, powstało po I wojnie światowej (jeden z krajów nadbałtyckich). Łotwy posiada długą linie brzegową i nadbałtyckie plaże. Najpopularniejszym miastem wypoczynkowym jest otoczona licznymi mniejszymi ośrodkami Jurmała...

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Łotwy do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się jednak upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwier­dzenie tożsamości jego właściciela. Paszport lub dowód po­winien być ważny minimum 3 miesiące dłużej niż planowany okres pobytu.

 

PRZEPISY CELNE
Turyści podróżujący po krajach UE podlegają ograniczeniom ilościowym dotyczącym wwozu towarów prze­zna­czonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprze­daży. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

 

PRZEPISY PRAWNE
Nielegalny przywóz, posiadanie, produkcja narkotyków i substancji psychotropowych oraz handel nimi to przestępstwa zagrożone wysokimi karami pozbawienia wolności.

 

MELDUNEK
Osoby przebywające na Łotwie w celach turys­tycznych do 90 dni nie podlegają obowiązkowi meldunkowemu.

 

UBEZPIECZENIE
Obywatele polscy opłacający składki na NFZ mają prawo do korzystania na Łotwie z opieki medycznej w sytuacjach nagłych, w ramach posiadanego ubezpieczenia. Udając się do lekarza, należy zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Przed wyjazdem na Łotwę warto jednak zaopatrzyć się w ubezpieczenie gwarantujące pełne pokrycie kosztów leczenia (poza ubezpieczeniem powszechnym) i kosztów ewentualnego transportu chorego do Polski. Polisy polskich towa­rzystw ubezpieczeniowych są uznawane.

 

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Nie występują tu zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie ma wymogu obowiązkowych szczepień. Jednak sezonowo odnotowywany jest wzrost zagro­żenia odkleszczowym zapaleniem opon mózgowych; zdarzają się także zachorowania na błonicę i gruźlicę.
Nie ma utrudnień dla Polaków w dostępie do placówek publicz­nej służby zdrowia. Należy jednak pamiętać, że – podobnie jak w Polsce – aby móc skorzystać z porady specjalisty, trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego. Ceny usług medycznych w gabinetach prywatnych są zróżnicowane: wizyta u internisty kosztuje ok. 10 LVL, wizyta u lekarza specjalisty, w zależności od regionu i specjalizacji – co najmniej 15 LVL, wizyta u dentysty (rtg., znieczulenie i wypełnienie) od 15 LVL, doba pobytu w szpitalu pacjenta bez ważnego ubezpieczenia – ok. 25 LVL bez dopłat za niektóre materiały i niektóre specjalistyczne zabiegi.

 

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Na drogach Łotwy panuje relatywnie niewielki ruch samochodowy, z wyjątkiem tras tranzytowych i prowadzących do stolicy oraz ulic większych aglomeracji miejskich. Piesi raczej nie mogą liczyć na życzliwość prowadzących pojazdy; wchodząc na jezdnię, powinni zacho­wać szczególną ostrożność. Osoby poruszające się po zmroku na obszarach nie oświetlonych winny zaopatrzyć się w światła odblaskowe. Za brak odblasków przyczepionych do odzieży, torby czy plecaka, jak również za poruszanie się prawą stroną jezdni grozi mandat do 20 LVL.
Przez cały rok obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania. Od 1 grudnia do 1 marca należy używać opon zimowych. Policja drogowa zwraca szczególną uwagę na przekraczanie dozwolonej prędkości oraz na pra­widłowe parkowanie. Wobec osób prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwym obowiązują surowe sankcje, łącznie z karą pozbawienia wolności.

 

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Sieć komunikacyjna Łotwy jest dość dobrze rozwinięta. Korzystanie z dróg jest bezpłatne. Za wjazd własnym środkiem transportu do strefy Jurmały należy w przydrożnych automatach wnieść opłatę na cele ekologiczne w wysokości 1 LVL. Opłaty za przejazd komunikacją miejską, kolejową i autobusową nie są wysokie. Standard świadczonych usług jest zróżnicowany.

 

BEZPIECZEŃSTWO
Na Łotwie nie ma podwyższonego zagro­żenia przestępczością, jednak policja zaleca zachowanie podstawowych środków ostrożności w dużych skupiskach ludzi, szczególnie w rejonach dworców kolejowych i autobusowych. Turyści powinni unikać sytuacji stwarzających okazję dla złodziei kieszonkowych. Należy unikać zawierania przypadkowych zna­jo­mości i samotnych spacerów w rejonach odludnych, szcze­gólnie po zmroku, zwłaszcza po spożyciu alkoholu. Ze względu na przypadki kradzieży, wymuszeń na zagranicznych turystach w Rydze zapłaty zawyżonych rachunków za usługi gastronomiczne, hotelowe, uruchomiono specjalny nr tel. 22033000, czynny całodobowo, pod którym można zwrócić się o pomoc w razie znalezienia się w trudnej sytuacji. Linia telefoniczna obsługiwana jest po rosyjsku i angielsku. W nocnych klubach zaleca się dokonywania opłat po każdym zamówieniu w walucie miejscowej gotówką, by uniknąć nieprzewidzianych narzutów. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu (bądź posiadanie napojów alkoholowych w otwartych opakowaniach) w miejscach publicznym (np. w parku bądź na ulicy) może skutkować nałożeniem kary w wysokości do 100 łatów.

 

RELIGIA, OBYCZAJE
Łotwa jest krajem wielonarodowościowym i wielowyznaniowym. W większych miastach można znaleźć świątynie wszystkich głównych wyznań chrześcijańskich. Największe grupy wyznaniowe stanowią w kolejności: luteranie, katolicy i prawosławni. Obyczaje i święta Łotyszy są związane z tradycją chrześcijańską, jak w większości krajów europejskich, oraz z wierzeniami przodków, nawiązującymi do obrzędów przedchrześcijańskich. Święta z czasów pogańskich odnoszą się do zmian pór roku, i tak świętowane są głównie Meteņi, Miķeļi, Jāni, Mārtiņi. Hucznie obchodzone są Jāni, zw. też Līgo. Wówczas domy ozdabia się wiankami z traw, kwiatów polnych czy z liści dębu. Nosi się je na głowie lub zawiesza na samochodach. W nocy świętuje się tradycyjnie przy ogniskach poza miastem, nawiązując w ten sposób do kultu ognia.

 

ŚWIĘTA
Ustawowo wolne od pracy dni to: 1 stycznia – Nowy Rok, ruchome święta wielkanocne z wolnym Wielkim Piątkiem i Poniedziałkiem Wielkanocnym, 1 maja – Międzynarodowy Dzień Pracy, 4 maja – Ogłoszenie Deklaracji Niepodległości Łotwy, 23 czerwca – dzień Līgo, 24 czerwca – św. Jana, 18 listopada – Proklamowanie Republiki Łotewskiej, 24-26 grudnia – Wigilia i Boże Narodzenie, 31 grudnia ­– przeddzień Nowego Roku

 

PRZYDATNE INFORMACJE:

• Wymiana pieniędzy w większych miastach nie nastręcza trud­ności z uwagi na dobrze rozwiniętą sieć punktów wymiany walut. Sporadycznie można wymienić także złotówki. Po­wszechne w użyciu są karty kredytowe i bankomatowe.

• W dni powszednie urzędy czynne są w godzinach 9.00–17.00, z przerwą obiadową od 12.00 do 13.00. W przededniu świąt urzędy zamykane są godzinę wcześniej.

• W czasie tradycyjnego dwudniowego święta, zwanego Lîgo (23–24 czerwca), urzędy są nieczynne, a ruch w miastach jest bardzo utrudniony z uwagi na orga­nizowane pochody i festyny.

• Należy pamiętać o jednogodzinnej różnicy czasu między Polską a Łotwą: jeśli np. w Rydze jest godzina 8.00, to w Warszawie 7.00.

• Informacja miejscowa: tel. 1188 (m.in. w języku rosyjskim i angielskim). W sytuacjach nadzwyczajnych należy dzwonić: straż pożarna – tel. 01, policja – tel. 02, pogotowie ratunkowe – tel. 03, zintegrowany system ratowniczy – 112, pomoc turystom – tel. 22033000.

Znaleziono 3 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Katalog restauracji

Najczęściej szukane

Dzięki współpracy z firmą WhyNotTravel sp. z o. o. sp. k., która jest Akredytowanym Agentem IATA, możemy zapewnić Państwu gwarancję usługi na najwyższym poziomie. Oferujemy sprzedaż biletów lotniczych, rezerwacje hoteli oraz ubezpieczenia podróży.

Why Not Fly IATA