Wyszukiwarka

Dowiedz się więcej o ...

Przydatne informacje...

Relacje

Czechy

 • Czechy - katalog państw - Why Not Fly
  Czechy - katalog państw - Why Not Fly
  Czechy - katalog państw - Why Not Fly
 • Czechy - katalog państw - Why Not Fly
  Czechy - katalog państw - Why Not Fly
  Czechy - katalog państw - Why Not Fly
 • Czechy - katalog państw - Why Not Fly
  Czechy - katalog państw - Why Not Fly
  Czechy - katalog państw - Why Not Fly
 • Czechy - katalog państw - Why Not Fly
  Czechy - katalog państw - Why Not Fly
  Czechy - katalog państw - Why Not Fly
 • Czechy - katalog państw - Why Not Fly
  Czechy - katalog państw - Why Not Fly
  Czechy - katalog państw - Why Not Fly
Kontynent:Europa
Opis:W Republice Czeskiej uznawane jest polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy...

PRZEPISY WJAZDOWE. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w dobrym stanie technicznym i pozwala na ustalenie tożsamości.
Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.
Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów UE/EOG”. W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE nie potrzebują pozwolenia na pobyt. Przy pobycie dłuższym (np. z powodu zatrudnienia, studiów, prowadzenia działalności gospodarczej) obywatel UE może wystąpić z wnioskiem o wydanie karty czasowego pobytu. Wniosek taki należy złożyć do właściwej ze względu na miejsce pobytu jednostki policji ds. cudzoziemców i pogranicza.

 

PRZEPISY CELNE. Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na ogólnych zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej.

 

PRZEPISY PRAWNE. Na terenie Republiki Czeskiej posiadanie wwóz, wywóz i udostępnianie jakiejkolwiek, nawet minimalnej ilości narkotyków, środków odurzających jest niezgodne z obowiązującym prawem i podlega karze (pozbawienia wolności od roku do 10 lat).

 

UBEZPIECZENIE, SŁUŻBA ZDROWIA. Od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111, umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału NFZ w Polsce. EKUZ uprawnia do korzystania wyłącznie z podstawowych usług medycznych i dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne np. w przypadku konieczności transportu medycznego (świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków). Szczegółowe informacje o EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl. Wizyta u lekarzy i wystawianie recept są odpłatne.

 

 

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. W Republice Czeskiej uznawane jest polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy. Najistotniejsze informacje o zasadach ruchu drogowego:

• obowiązek całorocznej jazdy z włączonymi światłami mijania;

• obowiązek posiadania kamizelki odblaskowej w wyposażeniu samochodu;

• całkowity zakaz używania antyradarów;

• w przypadku korka na autostradzie lub drodze ekspresowej obowiązek utworzenia 3-metrowego wolnego pasa przejazdu;

• obowiązek używania kierunkowskazów przy wyprzedzaniu rowerzystów;

• obowiązek powiadamiania policji o wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a także gdy doszło do uszczerbku na zdrowiu lub spowodowania szkody przekraczającej wartość 50 tys. CZK (ok. 7 tys. PLN)

• zakaz zatrzymywania się i parkowania w miejscach zastrzeżonych dla inwalidów;

• obowiązek ograniczenia prędkości na terenie zabudowanym – 50 km/godz., na terenie nie zabudowanym – 90 km/godz., na autostradach i drogach ekspresowych na terenie zabudowanym – 80 km/godz., na terenie nie zabudowanym – 130 km/godz. (o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej);

• zakaz używania telefonów komórkowych w czasie jazdy;

• osoby do 12. roku życia (lub do 18. roku życia, jeśli mają mniej niż 150 cm wzrostu) mogą podróżować na autostradach i drogach szybkiego ruchu tylko w fotelikach lub dwu­punktowych pasach bezpieczeństwa. Na pozostałych drogach obowiązek ten dotyczy jedynie miejsca obok kierowcy.

 

 

Policja drogowa może nałożyć mandat za brak naklejki PL; naklejka nie jest wymagana w przypadku pojazdu z nowymi, tzw. unijnymi tablicami rejestracyjnymi.
Policjant może zatrzymać prawo jazdy w określonych przypadkach przewidzianych ustawą (np. spowodowanie śmierci lub uszczerbku na zdrowiu
w wypadku drogowym z winy kierowcy, ucieczka z miejsca wypadku, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, odmowa poddania się badaniom na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, a także badaniom na zawartość alkoholu we krwi – o ile wcześniejsze badania dały wynik pozytywny, prowadzenie pojazdu samochodowego bez wymaganych uprawnień). Zatrzymane prawo jazdy odsyłane jest do organu, który dokument wydał, wraz z informacją o przyczynach zatrzymania. W określonych sytuacjach (zagrożonych mandatem minimum 5000 CZK), np. w razie odmowy przyjęcia mandatu, policjant może żądać od kierowcy kaucji w wysokości od 5000 do 50 000 CZK na poczet nałożonego mandatu.
W przypadku niewpłacenia kaucji policjant może uniemożliwić dalszą jazdę. Niestawienie się na rozprawę powoduje utratę kaucji.

Winiety. Korzystanie z autostrad oraz dróg szybkiego ruchu jest odpłatne – wymaga wykupienia winiety. Winiety można kupić na przejściach granicznych i stacjach benzynowych.

Korzystanie z autostrad i dróg szybkiego ruchu bez winiety zagrożone jest mandatem.

 

Uwaga: Przestrzeganie dozwolonej prędkości jest przedmiotem szczególnej troski policji czeskiej. Uprawnienia do mierzenia prędkości i zatrzymywania pojazdów nadano również straży (policji) miejskiej.

 

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Nie ma ograniczeń.

 

BEZPIECZEŃSTWO. Z uwagi na częste kradzieże należy zachować ostrożność i szczególnie chronić dokumenty oraz pieniądze w środkach komunikacji publicznej, na dworcach kolejowych, w sklepach i na terenie popularnych obiektów turystycznych, a także w pociągach międzynarodowych przejeżdżających przez terytorium Republiki Czeskiej. Równie często zdarzają się kradzieże i włamania do samochodów.

 

ŚWIĘTA. Dni wolne i święta: 1 stycznia, 1 maja, 8 maja, 5–6 lipca, 28 września, 28 października, 17 listopada, 24–26 grudnia.

 

PRZYDATNE INFORMACJE:

• Polski złoty jest wymienialny w większości kantorów (směnárna) w Pradze i na Morawach.

• Telefony dyżurne: policja 158, pogotowie 155, nr ogólny 112.

Znaleziono 7 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Aktualności

Katalog restauracji

Katalog miast

Katalog lotnisk

Najczęściej szukane