Wyszukiwarka

Dowiedz się więcej o ...

Przydatne informacje...

Relacje

Argentyna

 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
 • Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
  Argentyna- katalog państw - Why Not Fly
Kontynent:Ameryka Południowa
Opis:Argentyna– państwo w Ameryce Południowej, nad południowym Atlantykiem. Graniczy z Chile na zachodzie, Boliwią i Paragwajem na północy, Brazylią i Urugwajem na północnym wschodzie...

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE. Obywateli polskich udających się do Argentyny na okres do 90 dni nie obowiązują wizy. Przy przekraczaniu granicy wjeżdżający może być poproszony o okazanie biletu powrotnego oraz środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu.

 

PRZEPISY CELNE. Nie wolno wwozić żywności, nasion, jedzenia dla zwierząt. Bezcłowo można wwieźć bagaż osobisty o wartości do 300 USD (150 USD dla pasażerów poniżej 16 roku życia) oraz dodatkowo nowe rzeczy o wartości do 300 USD (150 USD dla pasażerów poniżej 16 roku życia) nabyte w argentyńskiej strefie wolno­cłowej. Przy wyjeździe na lotnisku można odzyskać po­da­tek VAT (hiszp. IVA) od większości towarów o wartości ponad 70 ARS (mini­malna kwota na jednym rachunku) zakupionych na terenie Argen­tyny w sklepach należących do systemu Global Refund.

 

PRZEPISY PRAWNE. Szczególnie surowe kary więzienia są wymierzane za przestępstwa związane z handlem narkotykami i ich przemytem. Argentyna leży obecnie na jednym z głównych szlaków przemytu narkotyków do Europy. Należy bezwzględnie wystrzegać się przyjmo­wania przesyłek lub toreb od obcych osób.

Turyści zagraniczni płacą za przeloty samolotowe oraz noclegi w hotelach ceny wg. taryfy wyższej niż obowiązująca dla osób posiadających prawo pobytu w Argentynie.

 

MELDUNEK. Nie ma obowiązku meldunkowego.

 

UBEZPIECZENIE. Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych, lecz ze względu na wysokie koszty ewentualnego leczenia są one zalecane. Polisy polskich towa­rzystw ubezpieczeniowych są uznawane, o ile ich waż­ność obej­mu­je terytorium Argentyny, a firma ubezpieczeniowa ma odpo­wiednie umowy z miejscowymi towarzystwami lub z przed­sta­wicielstwami innych firm zagranicznych działających w tym kraju.

 

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Nie są wymagane żadne zaświadczenia o szczepieniach. Opieka medyczna jest ogólnie dostępna, średni koszt wizyty prywatnej wynosi ok. 40 USD.

 

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Od turystów nie wymaga się posiadania międzynarodowego prawa jazdy. W celu wynajęcia pojazdu należy przedstawić prawo jazdy wydane i ważne w kraju stałego pobytu. Stan techniczny dróg na głównych szlakach komunikacyjnych jest dobry. Autostrady są płatne. Podróżując samochodem należy mieć na uwadze występowanie długich odcinków (często ponad 100 km) bez możliwości uzupełnienia paliwa. Należy pamiętać, że sygnalizatory świetlne na skrzyżowaniach dróg ustawione są bezpośrednio za skrzyżowaniem (tj. za przejściem dla pieszych).

 

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Po Argentynie można się poru­szać bez ograniczeń. Z uwagi na duże odległości preferowana jest komunikacja lotnicza tym niemniej sieć połączeń autobusowych jest bardzo rozwinięta a firmy przewozowe oferują wysoki komfort przejazdu na trasach dalekobieżnych. Wiele firm oferuje przejazdy autobusami wyposażonymi w siedzenia rozkładane do pozycji zupełnie poziomej (tzw. cama total). Można skorzystać z usług rent-a-car; popularną formą podróżowania na krótkich dystansach jest wynajęcie samochodu z kierowcą (remis) lub miejskich taksówek. Ze wzglę­dów bezpie­czeństwa zaleca się korzystanie z licencjo­nowanych korporacji radio-taxi lub z usług remis. Należy unikać przypadkowych okazji, nie wolno też ulegać namowom osób, które podają się za kierowców na lotniskach lub w terminalach autobusowych.

 

BEZPIECZEŃSTWO. Kradzieże, włamania, również z użyciem broni, zdarzają się często. Zaleca się zachowanie ostrożności i czujności. Kradzieże bagażu zdarzają się szczególnie często na dworcach autobusowych, ale również w innych miejscach uczęczczanych przez turystów. Najlepiej wystrzegać się ostentacyjnych oznak za­możności. Nie należy zapuszczać się w ubogie dzielnice, szcze­gólnie wieczorem lub w nocy. Bilety, dokumenty, więk­sze sumy pieniędzy lub cenne przedmioty winno się przecho­wywać w sejfie hotelowym, a przy sobie nosić jedynie nie­zbędne kwoty. Warto zaopatrzyć się w kopię dokumentu tożsa­mości (paszport), oryginał zaś przechowywać w bezpiecznym miejscu.

 

RELIGIA, OBYCZAJE. Dominującą religią Argentyny jest kato­licyzm (90% mieszkańców), jednakże panuje tu całkowita wol­ność wyzna­nia.

 

ŚWIĘTA. Dni wolne od pracy to: 1 stycznia – Nowy Rok; marzec–kwiecień* – Wielkanoc; 2 kwietnia** – Święto Kom­batanta oraz poległych w walce o Malwiny (Falklandy); 1 maja – Święto Pracy; 25 maja – rocznica powstania pierwszego Rządu Narodowego; 20 czerwca*** – Święto Flagi Narodowej; 9 lipca*** – Święto Niepodległości; 17 sierpnia*** – rocznica śmierci gen. José de San Martína; 12 października – Święto Rasy (święto odkrycia Ameryki); 8 grudnia – Święto Niepokalanego Poczęcia NMP; 25 grudnia – Boże Narodzenie.

(* Święto ruchome; ** Jeśli wypada we wtorek lub środę, przenosi się je na poprzedzający poniedziałek, a jeśli wypada w czwartek lub piątek, obchodzone jest w kolejny poniedziałek. *** Święto jest obchodzone w trzeci poniedziałek właściwego miesiąca.)

 

PRZYDATNE INFORMACJE:

• Choć oficjalnym językiem Argentyny jest hiszpański, stosowane tu formy gramatyczne różnią się od wersji j. hiszpańskiego obowiązującej w Hiszpanii.

• Oficjalną walutą Argentyny jest peso (ARS). Banknoty mają nominały 2, 5, 10, 20, 50 i 100 peso, bilon ma wartość 1 peso oraz 1, 5, 10, 25 i 50 centavos. Kurs peso argentyńskiego do walut wymienialnych jest zmienny i podawany na bieżąco przez argentyńskie banki i kantory.

• Dolary USA są często przyjmowane jako środek płatniczy. Wymiany na walutę narodową dokonuje się w bankach oraz autoryzowanych kantorach (w dni robocze w godz. od 10:00 do 15:00). Należy unikać wymiany u przy­pad­kowych osób ze względu na ryzyko otrzymania fałszy­wych pieniędzy. Najbardziej popularne karty kredytowe to American Express, VISA, Diners Club i MasterCard (przy płaceniu kartami kredytowymi należy okazać ważny paszport). Poza Buenos Aires należy liczyć się z proble­mami przy płaceniu czekami podróżnymi.

• Warunki klimatyczne w Argentynie są bardzo urozmaico­ne: na równinach pampy panuje klimat umiar­kowany i wil­gotny, na zachodzie Patagonii – zimny i wil­got­ny, na północy Międzyrzecza (w widłach Parany i Urugwaju) – subtropikalny, a na północnym zachodzie kraju – gorący kontynentalny. Od listopada do marca (tutejsza wiosna–lato) średnia temperatura wynosi ok. 23 st. C, od czerwca do września (jesień–zima) – ok. 12 st. C. W Buenos Aires od listopada do lutego bywa bardzo gorąco, temperatura waha się między 27 a 35 st. C, a wilgotność latem sięga 70%. Zimą temperatura wynosi ok. 11 st. C, zaś wiosną i jesienią ok. 17 st. C.

• Warunki do uprawiania wspinaczki wysokogórskiej w Argen­tynie są zdecydowanie trudniejsze niż w Europie. Według opinii ekspertów szczyt Aconcagua (6962 m) odpowiada stopniowi trudności dla 8000 m. Wzrasta przez to często­tliwość wypadków spowodowanych obrzękiem płuc lub mózgu, także na lżejszych trasach przeznaczonych dla mniej doświad­czo­nych turystów. Zaleca się ścisłe przestrzeganie obowiązkowej aklimatyzacji, która powinna wynosić co najmniej 10 dni. Należy również uważać na nagłe zmiany pogo­dy w tym regionie. Koszty akcji poszu­kiwawczej i trans­portu do szpitala ponosi sam poszkodowany lub są one pokry­wane z ubezpieczenia osobistego. Warto zatem, wykupując polisę w Polsce, zapytać, czy obejmuje ona takie przypadki. Doradza się także przestrzeganie zasad obowiązujących na terenie rezerwatów. Po przybyciu do Mendozy dobrze jest skontaktować się z lokalną agencją Ministerstwa Turystyki (Secretaría de Turismo) w celu uzyska­nia najbardziej wiarygodnej informacji o warunkach wspinaczki.

• Czas pracy urzędów i sklepów: banki i kantory – obsługa klientów od po­nie­dzia­łku do piątku w godz. 10.00–15.00, agencje turystyczne i punkty usługowe – z reguły od 9.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 19.00, sklepy – w dużych miastach od 9.00 do 20.00, ale w interiorze około południa jest przerwa; w soboty od 9.00 do 13.00; kawiarnie, cukiernie i pizzerie – otwarte prak­tycznie 24 godzi­ny na dobę, z przerwą między drugą a szóstą rano. Obiady w restauracjach są serwowane od 12.30, kolacje zaś od 20.30, dania typu fast food są dostępne o każdej porze.

• Zwyczajowo zostawia się w restauracjach i kawiarniach napi­wek w wysokości ok. 10% wartości rachunku. Niewielkie napiwki daje się portierom, bagażowym i obsłudze w teatrach.

• Numer kierunkowy w połączeniach telefonicznych: 0054 – Argentyna, 0054 11 – Buenos Aires.

Znaleziono 4 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.

Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Aktualności

Galerie

Katalog miast

Katalog lotnisk

Dzięki współpracy z firmą WhyNotTravel sp. z o. o. sp. k., która jest Akredytowanym Agentem IATA, możemy zapewnić Państwu gwarancję usługi na najwyższym poziomie. Oferujemy sprzedaż biletów lotniczych, rezerwacje hoteli oraz ubezpieczenia podróży.

Why Not Fly IATA