Wyszukiwarka biletów lotniczych

Płatności on-line

Z nami możesz płacić on-line.

Dowiedz się jak to zrobić...

Bezpieczne połączenie SSL

Twoje transakcje zabezpieczamy certyfikatem SSL.

Dowiedz się więcej...

Dowiedz się więcej o ...

Katalog państw

Grecja

 • Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
 • Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
 • Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
 • Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
 • Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
 • Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
 • Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
 • Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
 • Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
 • Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
 • Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
 • Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
 • Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
  Grecja - katalog państw - Why Not Fly
Kontynent: Europa

(Republika Grecka)
Stolica: Ateny
Waluta: euro (EUR)
Język urzędowy: grecki

Inne języki: francuski, angielski


WJAZD DO GRECJI.

Dokumentem, który uprawnia do wjazdu i pobytu do 90 dni na terenie Grecji, jest dowód osobisty lub paszport. Przez wyjazdem trzeba się jednak upewnić, że dokumenty te są w dobrym stanie pozwalającym na stwierdzenie tożsamości. W przypadku pobytu, który nie przekracza trzech miesięcy, obywatele Unii Europejskiej uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych formalności, poza przymusem posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.

 

Wjazd do Grecji mają zakazany osoby, które zostały wydalone na mocy sądu. Usunięcie z listy osób niepożądanych może nastąpić tylko na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek taki składa się w Ministerstwie Sprawiedliwości - ul. Mesogion 96, Ateny, nr tel. 210 7767303.

 

SANKCJE CELNE I PRAWNE.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej, towary podlegają ograniczeniu ilościowemu. Sankcje karne grożą za posiadanie środków odurzających lub innych substancji uznawanych za narkotyki. Poważnym przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności, jest handel narkotykami.

 

MELDUNEK.

Obowiązkiem meldunkowym obciążone są osoby, które podejmują pracę podczas 3-miesięcznego pobytu oraz osoby pozostające w Grecji dłużej niż 90 dni.

 

SŁUŻBA ZDROWIA W GRECJI I WYMAGANE SZCZEPIENIA.

Służba zdrowia publiczna i prywatna jest ogólnie dostępna. Sieć aptek jest bardzo rozbudowana, wiele z nich dyżuruje nawet nocy i dni wolne od pracy. Większość leków (często nawet antybiotyki) można kupić bez recepty. Prawo do ubezpieczenia podczas pobytu w Grecji mają te osoby, które opłacają składki na NFZ. Należy pamiętać, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia jedynie do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego zaleca się wykupienia dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które będą w stanie pokryć koszty leczenia w szerszym zakresie. EKUZ nie obejmuje również transport medycznego do Polski lub w razie śmierci.

 

W sytuacji podjęcia leczenia w Grecji posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego musi zwrócić się do centrum zdrowia IKA (tzw. przychodnia regionalna), szpitala IKA i lekarza rodzinnego. Pacjenci korzystający z opieki zdrowotnej w takich szpitalach, posiadając EKUZ, nie ponoszą żadnych kosztów leczenia. Jeśli w miejscu pobytu nie ma oddziału IKA i poszkodowany skorzysta w nagłym wypadku z prywatnego leczenia, musi we własnym zakresie pokryć wszelkie koszty. Wniosek o zwrot owych kosztów (z okazaniem rachunku) należy kierować do oddziału IKA w miejscu pobytu lub do właściwych instytucji ubezpieczeniowych po powrocie do Polski. Do refundacji kosztów leczenia w Grecji wymagane są oryginały dowodów zapłaty z perforowanymi numerami i oryginały recept. Ważne informacje można otrzymać w lokalnych oddziałach IKA lub w instytucji łącznikowej – Idruma Koinonikon Asphaliseon (IKA), ul. Ag. Konstantinou 8, 10-241 Ateny, tel. 210 674 11 40 lub 210 674 25 91, faks 210 674 13 77.

 

DLA KIEROWCÓW.

Prawo jazdy wydane w Polsce uprawnia do prowadzenia samochodu na terenie Grecji. Obowiązuje tutaj nakaz zapinania pasów bezpieczeństwa oraz zabieranie ze sobą dowodu rejestracyjnego. Zabroniona jest natomiast rozmowa przez telefon komórkowy w czasie jazdy. Obywatel polski mieszkający na stałe w Grecji może wymienić prawo jazdy na nowy, wspólnotowy egzemplarz. Warunkiem jest posiadanie numeru NIP. Wymiana taka jest bezpłatna i nie wiąże się z koniecznością ponownego zdawania egzaminów.

 

PODRÓŻ PO KRAJU.

Osoby, które planują nurkować, powinny uzyskać do tego prawo w urzędzie portowym właściwym dla miejsca zatrzymania w Grecji. Należy nurkować wyłącznie w miejscach, gdzie jest to dozwolone – w przeciwnym razie narażamy siebie na sankcje karne. Zabronione jest też wydobywanie z dna morskiego dowolnych przedmiotów.

Na terenie klasztorów wymagany jest właściwy strój – spodnie lub długa spódnica. Nie dopuszcza się strojów plażowych.

 

BEZPIECZEŃSTWO.

Pomimo tego, że Grecja uznawana jest za kraj bezpieczny, nie powinno się pozostawiać rzeczy osobistych i dokumentów bez nadzoru. Podróżując promem z Grecji do Włoch, należy pamiętać, że zdarzają się przypadki włamań do pojazdów, czy przyczep kempingowych przez osoby nielegalnie przebywające na terenie kraju.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

• Urzędy (w tym również banki) czynne są  zwykle w godz. 8.00–14.00 od poniedziałku do piątku.

• Sklepy otwarte są do godz. 19.00 lub 20.00 we wtorki, czwartki i piątki. Natomiast w poniedziałki, środy i soboty zamykane są w porze sjesty.

• W większości miast i ośrodków turystycznych znajdują się biura Narodowej Organizacji Turystycznej (EOT), gdzie dostępne są bezpłatne informatory turystyczne, mapy, rozkłady jazdy pociągów, autobusów, promów.