Wyszukiwarka biletów lotniczych

Płatności on-line

Z nami możesz płacić on-line.

Dowiedz się jak to zrobić...

Bezpieczne połączenie SSL

Twoje transakcje zabezpieczamy certyfikatem SSL.

Dowiedz się więcej...

Dowiedz się więcej o ...

Katalog państw

Niemcy

Kontynent: Europa

(Republika Federalna Niemiec)

Stolica: Berlin
Waluta: euro (EUR)
Język urzędowy: niemiecki


WJAZD DO NIEMIEC.

Dokumentem, który uprawnia do wjazdu oraz pobytu na terenie Niemiec (na okres nieprzekraczający 90 dni) jest ważny i wystarczająco czytelny dowód osobisty lub paszport.

 

SANKCJE CELNE. 

Kontrola celna może być prowadzona na obszarze całych Niemiec. Ważne jest, by posiadać dowód zakupu na przedmioty wywożone z tego kraju. Na teren Niemiec można wwieźć: 10 litrów spirytusu, 90 litrów wina, 110 litrów piwa, a od stycznia 2009r. 800 szt. papierosów. Przewożone zwierzęta domowe, zgodnie z przepisami unijnymi, również muszą posiadać paszporty. Konieczne jest także przedstawienie zaświadczenia o szczepieniach i przebytych chorobach. Zwierzę musi posiadać identyfikator w postaci tatuażu lub elektronicznego chipu. Paszporty takie wydają lecznice weterynaryjne, których spis znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

MELDUNEK.

Turyści przybywający do Niemiec podlegają obowiązkowi meldunkowemu, który należy dopełnić najpóźniej do 7 lub 14 dni od daty wjazdu we właściwym urzędzie meldunkowym. W przypadku chęci pozostania w kraju na okres przekraczający trzy miesiące, należy uzyskać w tym samym urzędzie potwierdzenie prawa pobytu, które przysługuje obywatelom państwom Unii Europejskiej.

 

SŁUŻBA ZDROWIA WE FRANCJI I WYMAGANE SZCZEPIENIA.

Z powodu braku zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia nie są obowiązkowe. Osoby, które opłacają składki ubezpieczenia zdrowotnego NFZ, mogą korzystać z opieki medycznej w Niemczech. Niezbędnym dokumentem jest również Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą okazuje się bezpośrednio w placówce służby zdrowia. EKUZ nie zapewnia jednak pokrycia kosztów trans­por­tu medycznego do Polski, ani też transportu zwłok. Dlatego też wskazane jest wykupienie dodat­ko­wego ubezpieczenia, o którym można szerzej poczytać na stronie  www.nfz.gov.pl. Korzystając z opieki medycznej, należy liczyć się z obowiązkiem zapłacenia 10 EUR przy pierwszej wizycie u lekarza w danym kwartale oraz opłacenia w wysokości 10% kosztu transportu sanitarnego do szpitala na terenie Nie­miec.

 

DLA KIEROWCÓW.

Na terenie Niemiec uznawane jest polskie prawo jazdy, jak również polisy polskich towarzystw ubezpiecze­nio­wych. Obywatele polscy podróżujący po tym kraju zobowiązani są posiadać ważny dowód krajowego ubezpieczenia OC. Przez wzgląd na wysokie koszty napraw samochodów w warsztatach zaleca się, aby wykupić ubezpieczenie Assistance obowiązujące za granicą. Przejazd autostradami w Niemczech nie jest płatny. Przekraczanie dozwolonych prędkości karane jest mandatami, a w gorszych przypadkach nawet zatrzymaniem prawa jazdy.

 

Ze względu na bardzo duże natężenie ruchu pojazdów w strefach miejskich mogą pojawić się trudności z parkowaniem. Należy zwracać szczególną uwagę na sposób parkowania samochodu (pojazd musi być zapar­kowany zgodnie z kierunkiem ruchu i nie może blokować ścieżek rowerowych). W miastach kierowca powinien zwracać uwagę na pieszych i rowerzystów, którzy na przejściach i ścieżkach rowe­ro­wych bezwzględnie korzystają z pierwszeństwa. Podczas opuszczania samochodu, z powodu awarii samochodu, ważne jest również  zakładanie kamizelki odblaskowej.

 

Należy zachować szczególną ostrożność przy zabieraniu autostopowiczów. Jeśli w czasie kontroli okaże się, że ta osoba ma przy sobie na przykład środki odurzające, grozi to dla kierowcy poważnymi konsekwencjami. Również sam przewóz pasażerów niebędących obywatelami krajów Unii Europejskiej i nielegalnie przebywających na terenie Niemiec, uznawany jest za przestępstwo – może grozić zatrzymaniem, a nawet konfiskatą samochodu.

 

Niemieckie prawo posiada dokładnie określony katalog wykroczeń drogowych oraz wysokości kar. Policja skrupulatnie kontroluje stan techniczny wszelkich pojazdów. W razie stwierdzenia jakiś usterek, dozwolone jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego oraz nałożenie wysokiej kary pieniężnej. Podobne konsekwencje czekają tego kierowcę, który sam naprawia swój pojazd w miejscu niedozwolonym. Na obszarze Niemiec nie istnieje przepis prawny, który wymagałby od kierowców używania opon zimowych – należy jednak dostosować wyposażenie samochodu do istniejących warunków pogodowych.

 

PODRÓŻ PO KRAJU.

Poza pojedynczymi sytuacjami, w Niemczech nie istnieją ograniczenia dotyczące  podróżowania po kraju.

 

BEZPIECZEŃSTWO.

Nie występuje szczególne zagrożenie przestępczością pospolitą. Większą ostrożność należy jednak zachować w miejscach, gdzie gromadzi się większa liczba ludzi (dworce, stadiony, lotniska). W razie wypadku lub konieczności uzyskania pomocy lekarskiej należy wezwać pierwszą pomoc medyczną pod numerem telefonu 112.

 

 

 

 

 

Dzięki współpracy z firmą WhyNotTravel sp. z o. o. sp. k., która jest Akredytowanym Agentem IATA, możemy zapewnić Państwu gwarancję usługi na najwyższym poziomie. Oferujemy sprzedaż biletów lotniczych, rezerwacje hoteli oraz ubezpieczenia podróży.

Why Not Fly IATA