Wyszukiwarka biletów lotniczych

Encyklopedia Ziemi

Strefy czasowe na świecie - Encyklopedia Ziemi - dla podróżników - Why Not Fly
Strefy czasowe na świecie -...

Strefy czasowe na świecie

Czas określany na podstawie położenia Słońca (tzw. czas słoneczny) jest różny w każdym miejscu, oddalonym choćby o kilometr na wschód lub zachód, a przy większych odległościach różnice te są bardzo znaczne. Wynikające z tego problemy stały się oczywiste z chwilą wprowadzenia kolei, a wraz z nią rozkładów jazdy.

 

W roku 1884, podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej zagadnień czasu, podzielono 360 stopni długości geograficznej na 15-stopniowe strefy czasowe, po jednej dla każdej z 24 godzin. Ponieważ południk zerowy przebiegał przez Greenwich w Anglii, za podstawę uznano średni czas zachodnioeuropejski (GMT – Greenwich Mean Time).

 

Na wschód od GMT czas przesuwa się do przodu, a na zachód do tyłu; na międzynarodowej linii zmiany daty – na szerokości geograficznej wynoszącej 180 stopni – różnica czasu w stosunku do GMT wynosi 12 godzin. Podróżni mijający tę linię ze wschodu na zachód dodają 24 godziny i opuszczają jeden dzień, natomiast ci, którzy mijają ją z zachodu na wschód, odejmują 24 godziny i powtarzają dzień.

 

Źródło: Guy Arnold [i in.], Przewodnik po świecie. Ilustrowana encyklopedia geograficzna.; Przegląd Reader's Digest, Warszawa 2000

lista artykułów